Arkadiusz Jajuga-wykładowca,instruktor AM,A1,A2,A,B
Ewa Jajuga-wykładowca,instruktor B
Michał Jajuga-instruktor B
Sławomir Skrzypiec - instruktor B
Jacek Józefiok - instruktor B
Ewa Jajuga-pierwsza pomoc przedmedyczna

Nasza kadra

Imię Nazwisko Stanowisko Kategorie OSK