Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 30

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, odtwarzacza DVD.
Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD)

Dysponujemy 3 stanowiskami komputerowymi, w tym 2 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny).

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,